Pomóż swojemu dziecku - umów się na wizytę z psychologiem dziecięcym
Każdy problem można rozwiązać, ale nie z każdym potrafimy poradzić sobie sami

Tak samo jak dorośli dzieci również mają swoje problemy. Czasem nawet te, które są błahe u dzieci mogą wzbudzać silne emocje. Poza tym zdarza się, że dzieci nie mówią nam o swoich problemach, a gdy się one nawarstwiają może to mieć negatywne skutki dla zdrowia psychicznego. W takich sytuacjach warto poprosić o konsultacje psychologa dziecięcego. Zasada jest tu prosta im wcześniej twoje dziecko otrzyma pomoc tym lepiej.

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny Iwona Cyris
Kilka słów o mnie i mojej pracy
Zostałam psychologiem, żeby pomagać innym

Nazywam się Iwona Cyris i jestem psychologiem dziecięcym. Od kilku lat zajmuję się pracą psychologiczną i pedagogiczną z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami prowadząc zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne i edukacyjne. Pracuję z dziećmi mającymi problemy emocjonalne, lękowe, mające niską samoocenę, z dysharmoniami rozwojowymi. Wspieram dzieci i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby itp.). Rodzicom pomagam zwiększać ich kompetencje wychowawcze oraz udzielam konsultacji związanych z rozwojem ich dziecka. Swoje doświadczenie zdobyłam pracując na oddziałach dziecięcych w opolskich szpitalach, w szkołach oraz poradni dla dzieci i młodzieży. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w profesjonalnych kursach i szkoleniach, a wszystkie zdobyte umiejętności wykorzystuję w codziennym usprawnianiu dzieci i młodzieży.

Iwona Cyris - psycholog dziecięcy Opole

Iwona Cyris

psycholog dziecięcy, pedagog i terapeuta integracji sensorycznej
Lubię pracować z dziećmi, bo wiem, że pomagając im pomagam też całym rodzinom, a rozwiązanie tych "małych" problemów może pomóc lub zapobiec powstawaniu tych większych. Praca psychologa sprawia mi wiele satysfakcji.
W jaki sposób pracuje psycholog?
Co musisz widzieć przed pierwszą wizytą?

Zanim odwiedzisz mój gabinet musisz zapamiętać że konsultacje psychologiczne to nie jedno spotkanie. Zazwyczaj jest to kilka bądź kilkanaście wizyt, które dzielą się na poszczególne etapy.

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny Iwona Cyris Opole- pierwsza wizyta
Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta odbywa się zawsze bez
obecności dziecka. W celu zebrania
szczegółowych informacji dotyczących
problemu. Wtedy też wspólnie z rodzicami
ustalam cele dalszej pracy oraz umawiam się
na spotkanie z dzieckiem.

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny Iwona Cyris Opole- diagnoza problemu
Diagnoza problemu

Następne wizyty przeznaczone są na
diagnozę problemu dziecka. Kiedy wszystko
jest dla mnie jasne przekazuję informacje
rodzicom proponuję konkretne
oddziaływania mające na celu poprawę
jakości życia dziecka i jego rodziny.

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny Iwona Cyris Opole -praca terapeutyczna
praca terapeutyczna

Kiedy sytuacja tego wymaga prowadzę
oddziatyvwania terapeutyczne dobierając
metode pracy do indywidualnych potrzeb
dziecka. Wspólpracuje także z zaufanymi
lekarzami oraz specjalistami, których
pomoc może być wskazana.

Skuteczna pomoc psychologiczna dla rodziców i dzieci
Wybierz ofertę dla siebie

Jako psycholog spotkam się z różnymi ludźmi. Wszystkimi, którzy oczekują ode mnie porady bądź pomocy. Swą ofertę kieruję jednak głównie do rodziców i dzieci oraz placówek oświatowych takich jak szkoły, przedszkola i żłobki.

Oferta dla rodziców
 • wspólne tworzenie systemu wychowawczego
 • pomoc w zrozumieniu potrzeb dziecka
 • pomoc w sytuacji rozwodu – ochrona dziecka przed konsekwencjami emocjonalnymi rozwodu, pomoc w przygotowaniu dziecka do nowej, trudnej sytuacji
 • wsparcie rodziców w rozmowach z kadrą pedagogiczną
 • pomoc w przygotowaniu dziecka do posiadania rodzeństwa
 • przygotowanie dokumentacji: zalecenia dla rodziców i nauczycieli, wystawienie opinii psychologicznej

Oferta dla dzieci i młodzieży
 • diagnoza i stymulacja rozwoju psychoruchowego małego dziecka
 • sprawdzenie, czy dziecko jest w grupie ryzyka dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii, autyzmu, ADHD, zespołu Aspergera, zaburzeń rozwoju, zaburzeń koncentracji uwagi
 • terapia problemów społecznych i emocjonalnych
 • terapia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju - autyzm, zespół Aspergera
 • terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/zaburzenia rozwojowe
 • praca z dzieckiem nadpobudliwym
 • terapia trudności wychowawczych
 • porady i konsultacje psychologiczne

Oferta dla szkół przedszkoli i żłobków
 • współpraca w zakresie wypracowania pomocnych oddziaływań wychowawczych skierowanych do konkretnego dziecka/grupy dzieci
 • doradztwo w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami
 • warsztaty, wykłady szkolenia i wystąpienia publiczne propagujące wiedzę psychologiczną
Swobodna atmosfera podczas naszych spotkań pozwala na lepszy kontakt z dziećmi
Zamów wizytę u psychologa już dziś
telefon-psycholog-opole

zadzwoń

tel. 501 552 291 

Przyjedź

ul. Władysława Jagiełły 24, 45-920 Opole

Napisz

i.cyris@psycholog-dzieciecy.opole.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/a danych osobowych jest Iwona Cyris, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny Iwona Cyris, ul. Wolności 28, 45-920 Opole, NIP 6472343609. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: cyrisiwona@gmail.com.

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i pedagogicznych (konsultacja psychologiczna i pedagogiczna, terapia psychologiczna i pedagogiczna, udział w szkoleniu/warsztacie, konsultacja online) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania czy numer pesel i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust. 2c). W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

1. księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku

2. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych

3. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego

4. innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez www

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji. Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.